Prof. Dr. Halis ÖLMEZ tarafından Yarınlar İçin Düşünce, Aylık Ulusal ve Uluslararası Analiz Dergisi  8(2006) 92-98 sayısında yayımlanan “Alternatif  bir enerji kaynağı, biyodizel” başlıklı çalışma.

“Çevre bilincinin artması ve petrol kökenli yakıtların rezervlerindeki azalma nedeni ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalar bütün dünyada hız kazanmıştır. Biyodizel, biyobenzin (etanol) ve biyokütle (odun, tezek gibi) gibi biyoyakıtlar yenilenebilir, geri dönüşümlü ve çevreyi kirletmeyen enerji kaynaklarıdır. Üretim teknolojisinin kolaylığı, dizel motorlu araçlarda mevcut yakıt sistemlerinin değiştirilmesine gerek duyulmaması, çevre dostu olması ve benzeri özellikleri ile “Biyodizel = Biyomotorin”, tüm yenilenebilir enerji kaynakları içinde öncelikli öneme sahiptir. 2005 yılı başından itibaren AB ülkelerinde uygulanacak olan % 2 zorunlu kullanım koşulu, Ülkemizde üniversitelerin yanı sıra özel sektörün de konuya ilişkin çalışmalar yapmasını teşvik etmiştir. Biyodizel, sıvı fosil yakıtlar içerisinde motorinin yerini alabilecek en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyodizel birçok doğal bitkisel ve hayvansal kökenli yağlardan elde edilebilmektedir. Avrupa’da kolza (kanola) bitkisinden elde edilen kolza yağı oldukça önemli bir biyodizel üretim hammaddesidir. Bunun dışında özellikle ayçiçeği yağı, soya yağı, pamuk yağı ve kullanılmış bitkisel yağlar da bu amaçla kullanılabilmektedir…”

Çalışmanın devamı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir